Januarja 2018, je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal smernice in priporočila za izdelavo in vsebino Načrta preprečevanja legioneloz v vodovodnem sistemu.  

Kot navajajo smernice je potrebno za uspešno preprečevanje razmnoževanja legionel v objektih izdelati Načrt preprečevanja legioneloz. Načrt temelji na ugotovitvah pregleda objekta, pri katerem se opredeli dejavnike tveganja za razmnoževanje legionel v vodovodnem sistemu (dejavnike tveganja iz okolja, dejavnike tveganja pri človeku)

Stran 1 od 2

© 2023 Varteg