Načrt preprečevanja legioneloze

Januarja 2018, je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal smernice in priporočila za izdelavo in vsebino Načrta preprečevanja legioneloz v vodovodnem sistemu.  

Kot navajajo smernice je potrebno za uspešno preprečevanje razmnoževanja legionel v objektih izdelati Načrt preprečevanja legioneloz. Načrt temelji na ugotovitvah pregleda objekta, pri katerem se opredeli dejavnike tveganja za razmnoževanje legionel v vodovodnem sistemu (dejavnike tveganja iz okolja, dejavnike tveganja pri človeku). Na podlagi ugotovljenih dejavnikov tveganja in skladno z ugotovitvami pregleda objekta se v sam Načrt preprečevanje legioneloz opredeli preventivne ukrepe.

Pregled objekta in izdelavo Načrta preprečevanja legioneloz opravijo strokovnjaki iz zdravstvene in tehnične stroke. Ekipa strokovnjakov opravi pregled celotnega objekta, določi dejavnike tveganja, kritične točke, opredeli preventivne ukrepe in odvzemna mesta za vzorčenje na prisotnost legionele.

Pregled objekta se po priporočilih opravlja najmanj 1 x letno.

Podjetje VARTEG vam ponuja ekipo strokovnjakov, ki vam opravi pregled objekta ter izdela Načrt preprečevanja legioneloz.

Za podrobnejše informacije nas lahko pokličete! Z veseljem vam bomo prisluhnili!

 

© 2023 Varteg