Kaj je HACCP?

Beseda HACCP (ang.: Hazard Analysis & Critical Control Point) zmede veliko ljudi, vendar preprosto rečeno, nanaša se na postopke, ki jih morate uporabljati za zagotavljanje varne hrane. Ti postopki sestavljajo vaš sistem, ki temelji na načelih HACCPa.

Sistem zagotavljanja varnega živila vam omogoča prepoznavanje in nadziranje vseh možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila pripravo varne hrane. Drugače povedano, se v okviru HACCP sistema ugotavlja, kaj bi lahko pri pripravi hrane

O poenostavitvi postopkov DHP in HACCP za male živilske obrate so že poročali marca 2017, ko je Evropska agencija za varnost hrane / The European Food Safety Authority (EFSA) v reviji EFSA Journal objavila poenostavljen koncept in pristope k vzpostavitvi tovrstnih sistemov za pet različnih živilskih obratov: mesnice, pekarne, trgovine, ribarnice in prodajalne sladoleda.

Objavo dopolnjujemo s povzetkom navedenega dokumenta v Slovenskem jeziku, ki vam je na voljo na povezavi.

Hkrati pa

Stran 2 od 2

© 2022 Varteg