Higiena živil in HACCP sistem

higiena zivil okvirNudimo:

 • izdelavo HACCP sistema in posodobitev HACCP dokumentacije;
 • verifikacijo HACCP sistema;
 • pomoč pri vpeljavi HACCP sistema;
 • izobraževanje in usposabljanje odgovornih oseb in zaposlenih o higieni živil in načelih HACCP sistema;
 • sodelovanje pri notranjem nadzoru v živilskem obratu (pogodbeno, po naročilu);
 • strokovno svetovanje in dodatno individualno svetovanje;
 • strokovni pregled premičnih in nepremičnih objektov glede njihove zdravstvene ustreznosti z izdelavo mnenja;
 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog na področju higiene živil in HACCP sistema;
 • analizo higienskega stanja v obratih družbene prehrane z odvzemom brisov snažnosti;
 • označevanje prehrambnih izdelkov ter
 • izdelovanje načrtov čiščenja in usposabljanje zaposlenih na temo čiščenja.
© 2023 Varteg