Požarna varnost

pozarna varnost okvir

  • Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog s področja varstva pred požarom (odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom)
  • Izdelava požarnega reda s prilogami.
  • Izdelava požarnih načrtov in načrtov evakuacije.
  • Izračun minimalnega števila gasilnikov.
  • Izračun ocene požarne ogroženosti.
  • Teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih o požarni varnosti.
  • Usposabljanje oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
  • Načrtovanje in izvajanje zakonsko predpisanih praktičnih vaj evakuacij.
  • Organizacije in urejanje vsega potrebnega pri izvedbi meritev in pregledov.
  • Strokovni pregled objektov in prostorov glede varstva pred požarom ter pomoč pri zagotavljanju ukrepov s področja varstva pred požarom.
© 2023 Varteg