Varnost in zdravje pri delu

varnost na delu

 • Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu (strokovni delavec – zunanja služba).
 • Izdelovanje strokovnih podlag za izjava o varnosti z oceno tveganja.
 • Ocena tveganja za delo z nevarnimi (kemičnimi) snovmi.
 • Usposabljanje in preverjanje znanja zaposlenih za varno delo in nevarnimi kemikalijami.
 • Izvedba meritev osvetljenosti na delovnem mestu.
 • Izdelovanje navodil za varno delo.
 • Izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov varstva pri delu.
 • Svetovanje delodajalcu na področju varstva pri delu ter na sanitarno tehničnem področju.
 • Svetovanje delodajalcu pri nezgodah pri delu ali ugotavljanju nevarnega pojava, priprava poročil.
 • Organizacije in urejanje vsega potrebnega pri izvedbi meritev in pregledov.
 • Izdelovanje programa promocije zdravja na delovnem mestu in sodelovanje pri aktivnostih promocije zdravja na delovnem mestu.
 • Izdelovanje internih aktov (prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in prepovedanih substanc, psihosocialni dejavniki tveganja, idr.)
© 2023 Varteg